PTFE with Fillers

PTFE (TEFLON) Rod with Fillers
หรือเรียกว่า Compounded PTFE 
คือการใส่สารพิเศษเพิ่มเติมลงใน PTFE ในขั้นตอนกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ virgin PTFE และสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ

Fillers 
หรือ Compounded PTFE ที่นิยมใช้ ได้แก่
- Bronze 
- Carbon

- Graphite
สารพิเศษเหล่านี้ จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติในด้าน
- แรงเสียดทานหรือความฝืดต่ำ
- การทนต่อแรงบีบอัดได้ดียิ่งขึ้น
- ทนต่อการสึกกร่อนได้มากขึ้น
- สื่อนำพลังงานความร้อน
- ฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
- คงสภาพได้ดียิ่งขึ้น
- ยืดหยุ่น แต่แข็งแรง แม้ใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน

และเช่นเดียวกับ PTFE (TEFLON) แท่งตัน Fillers หรือ Compounded PTFE ก็ผลิตด้วยกระบวนการ Extruded คือการรีดหรือดันเรซินPTFEออกมาจากเครื่องผลิต และกระบวนการ Moulded คือการหล่อเรซินPTFEในแบบแม่พิมพ์แท่งตามขนาดที่กำหนด
 
 
PTFE Rods with Fillers Size Format
Diameter (mm) Tolerance (mm) Length (mm) Tolerance (mm)
6, 8 +0.48 - 0 1000 +5.0
10, 12, 15 +1.10 - 0 +3.6
20, 25, 30 +1.30 - 0
35, 40, 45, 50 +1.60 - 0
55, 60, 65, 70, 75, +2.00 - 0 +2.5
80, 85, 90, 95, 100
110, 120, 130, +2.50 - 0
140, 150
180, 200, 250, +3.00 - 0 300 +2.0
270, 300
Visitors: 238,273